Geëxtrudeerde korrelvoeding NUTRIBIRD

Waarom volledig samengestelde geëxtrudeerde vogelsvoeders?

Heel wat gezondheidsproblemen bij vogels worden veroorzaakt door een onevenwichtige voeding. Met de stijgende populariteit van de avicultuur, neemt ook het onderzoek naar de voedingsbehoeften van de vogels in belang toe. Vogelspecialisten zijn het erover eens dat een groot deel van de gezondheidsproblemen bij onze vogels, veroorzaakt wordt door een onevenwichtige voeding.

Voor een optimale voeding moeten meer dan 40 verschillende voedingselementen in de juiste verhouding in de voeding aanwezig zijn. Calciumtekort, vitamine A tekort, vetzucht, jodiumtekort, jicht en ijzerstapelingsziekte zijn aandoeningen waarmee iedere vogeldierenarts dagelijks geconfronteerd wordt. Subtielere voedingstekorten worden echter vaak niet opgemerkt en uiten zich in chronisch ziek zijn, vederafwijking, verminderde vruchtbaarheid en kortere levensduur.

Terwijl de laatste decennia de voeding bij andere diersoorten evolueerde naarmate meer gegevens over hun specifieke behoeften beschikbaar kwamen, blijven de meeste vogels gevoederd worden met klassieke zadenmengelingen.

Deze zadenmengelingen zijn meestal zeer onevenwichtig qua samenstelling: te weinig mineralen, te weinig vitaminen, onvoldoende essentiële aminozuren. Bovendien kan de vogel in de zadenmengeling bepaalde granen of zaden uitzoeken, waardoor de voeding nog eenzijdiger wordt en de kans op tekorten nog toeneemt.

Tekorten van de klassieke zadenmengelingen:

   

 1. onevenwichtige eiwitbalans: onaangepaste eiwitgehalte tekort aan essentiële aminozuren (lysine, methionine e.a.)
 2. onvoldoende vitamines (vitamine A, D, E, K e.a.)
 3. onvoldoende mineralen (calcium, fosfor, natrium e.a.)
 4. onvoldoende sporenelementen (jodium, mangaan, selenium e.a.)

Waardoor onderscheiden geëxtrudeerde voeders zich van de klassieke zadenmengelingen?

NUTRIBIRD is een wetenschappelijk uitgebalanceerd vogelvoeder, dat voedingstekorten uitsluit.

Om toe te laten alle vogelsoorten op een eenvoudige, praktische manier, een wetenschappelijk verantwoorde, evenwichtige voeding te verstrekken, ontwikkelde Versele-Laga het geëxtrudeerde vogelvoeder NUTRIBIRD.

NUTRIBIRD werd ontwikkeld in samenwerking met gespecialiseerde dierenartsen en ervaren kwekers. Gedurende de ontwikkelingsfase werden meer dan 1000 vogels van meer dan 100 verschillende soorten gevoed met NUTRIBIRD produkten.

De geëxtrudeerde NUTRIBIRDprodukten zijn volledige vogelvoeders. Ze brengen alle noodzakelijke elementen aan die nodig zijn voor een evenwichtige voeding.

Extrusie is een modern fabricatieprocédé, waarbij door toevoeging van water en damp, de voedingselementen kortstondig gekookt worden. Hierbij worden de voedingsstoffen ‘ontsloten’ en beter beschikbaar voor de vogels. Het voeder wordt beter verteerbaar voor de vogels. Door de hoge temperatuur tijdens het extrusieprocédé (>150°C), wordt het grootste deel van de kiemen, welke in normaal voeder voorkomen, gedood. Hierdoor verminderd de kans op infecties via het voeder. Bovendien bevatten geëxtrudeerde voeders minder stof dan de meeste zadenmengelingen.

De NUTRIBIRD vogelvoeders worden volgens konstante recepten bereid, en alleen kwaliteitsingrediënten worden aangewend. De produkten voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

De NUTRIBIRD verpakking heeft een speciale binnenbekleding, welke een bijkomende garantie geeft voor een perfecte bewaring en het behoud van het aroma.

Wat zijn de verdere voordelen van een evenwichtig samengestelde voeding?

Vogels die met NUTRIBIRD gevoederd worden zijn zonder meer gezonder.

Doordat alle noodzakelijke voedingselementen in de juiste verhouding aanwezig zijn, hebben vogels welke met NUTRIBIRD gevoederd worden, betere vederkleuren en zijn zij in een beter conditie. Doordat de vogels gezonder zijn, hebben zij een langere levensduur.

Omdat de geëxtrudeerde korrels hoogwaardige en volledig opneembare producten zijn, eten vogels gevoederd met NUTRIBIRD tot 1/3 minder dan wanneer ze met granen en zaden gevoederd worden.

Zaden, groenten, fruit of lekkernijen mogen aan het rantsoen toegevoegd worden, op voorwaarde dat ze niet meer dan 25% van het totale voederrantsoen uitmaken; dit om een vermindering van de voedingswaarde en een verstoring van het voedingsevenwicht te voorkomen. Volgende Prestige zadenmengelingen kunnen hiervoor gebruikt worden:

   

 1. Kanaries: kweekmengeling voor kanaries
 2. Parkieten: kweekmengeling voor parkieten
 3. Inlandse: vinkenmengeling "Triumph"
 4. Exoten: kweekmengeling voor exoten
 5. grote parkieten: mengeling voor grote parkieten "Specialiteit"
 6. Agaporniden: speciale mengeling voor Agaporniden
 7. Papegaaien: exotic dinner voor papegaaien

Het NUTRIBIRD gamma heeft voor elke levenssituatie een verantwoord voeder. Niet alleen voor volwassenen vogels met normale activiteit, doch ook voor opgroeiende vogels en voor vogels in de kweekperiode. De kweekvoeders onderscheiden zich door hun hoger gehalte aan eiwit, vitaminen en aminozuren. Ze ondersteunen de kweekconditie van de vogels, vooral bij meerdere legsels, waarbij de kuikens in het nest door de ouders gevoederd worden.

Alle aminozuren, vitaminen, spoorelementen en mineralen zijn in de korrels in de juiste hoeveelheden aanwezig en het energiegehalte is optimaal.

Dit is een waarborg voor een betere vruchtbaarheid, een hoger uitkippercentage en een optimale groei. De vogels behouden tijdens de broed-, kip- en opfokperiode een exellente gezondheid.

De korrel voor papegaaien en parkieten bevatten bovendien extra jodium, om schildklieraandoeningen, waar deze soorten zeer gevoelig voor zijn, te voorkomen.

Voordelen van NUTRIBIRD voeding:

   

 1. vroeger geslachtsrijpe vogels
 2. verbeterde vruchtbaarheid
 3. grotere eieren en gezonde kuikens
 4. verhoogd uitkippercentage
 5. opfok zonder eivoer mogelijk
 6. minder voederverbruik
 7. geen voederafval op de bodem
 8. betere conditie van de vogels
 9. fellere vederkleuren
 10. langere levensduur

 

Hoe uw vogels laten wennen aan NUTRIBIRD ?

Mits voldoende motivatie kan iedere vogel omgeschakeld worden.

Bij vogels wordt de voederopname sterk bepaald door gewenning. Het is dus aangewezen dat jonge vogels zo vroeg mogelijk vertrouwd gemaakt worden met NUTRIBIRD korrelvoeding.

Bij oudere dieren, die langere tijd met zadenmengelingen gevoederd werden, gebeurt de omschakeling iets moeilijker. Hoe gevariëerder de vroegere voeding was, hoe gemakkelijker de vogels de korrelvoeding zullen opnemen. In zeldzame gevallen kan de overgang meer tijd vergen.

Mits voldoende motivatie van de vogelliefhebber kan echter zelfs de moeilijkste vogel binnen de 6 weken omgeschakeld worden. Zoals alle voederwijzigingen, dient de omschakeling naar korrelvoeding geleidelijk te gebeuren, dit om verteringsproblemen en stress te voorkomen.

Vogels die reeds langere tijd overwegend zaden gevoederd kregen, kunne op één van de onderstaande manieren succesvol op korrel overgezet worden.

Tijdens, en een korte periode na de omschakeling, zal er steeds wat voederverspilling zijn. Omdat de meeste vogels NUTRIBIRD korrels niet onmiddellijk als voeder herkennen, zullen zij met de korrels spelen, ze onhandig kraken of uit de voederbak werpen tijdens hun zoektocht naar het vertrouwde voeder. Ook als men van plan is om een kleine hoeveelheid zaden aan de NUTRIBIRD korrels te blijven toevoegen, is het aan te raden de vogels op het einde van de omschakelingsperiode enkele weken 100% NUTRIBIRD korrels te voederen. Hierdoor zal de latere voederverspilling beperkt worden.

De geëxtrudeerde NUTRIBIRD korrels worden met het vertrouwde voeder (bvb. Zadenmengeling). De totale hoeveelheid voeder wordt beperkt tot het normale dagrantsoen. Korrels en zaden worden zorgvuldig gemengd. Het aandeel NUTRIBIRD korrels wordt geleidelijk aan verhoogd.

Dag 1-3 1/4 NUTRIBIRD - 3/4 huidige voeding

Dag 4-8 1/2 NUTRIBIRD - 1/2 huidige voeding

Dag 9-14 3/4 NUTRIBIRD - 1/4 huidige voeding

Dag 15 NUTRIBIRD

Bij deze methode hebben de vogels meer de gelegenheid om hun vertrouwde voeding te blijven selecteren. De totale hoeveelheid voeder wordt bij deze methode niet beperkt, zoals in de portiemethode, maar er wordt meer voeder verstrekt dan het aanbevolen dagrantsoen.

De korrels worden gedurende 2 weken met het vertrouwde voeder gemengd zoals in de portiemethode. In deze periode leren de vogels de NUTRIBIRD korrels spelenderwijze kennen. De daaropvolgende 2 weken worden de korrels onderaan in het voederbakje gebracht met daarboven een kleine hoeveelheid (niet meer dan 10%) van het vertrouwde voeder. Dagelijks wordt het aandeel van het gewone voeder verder verminderd.

Deze methode is zeer goed bruikbaar om kleinere vogelsoorten zonder risico om the zetten in een periode van 5 à 6 weken. Omdat kleine vogelsoorten (kanaries, grasparkieten, exoten, ...) per dag slechts enkele gram voedsel opnemen, is het praktisch niet uitvoerbaar om een exacte portie voor één dag af te meten.

In een gesloten doos mengt men 75% gebruikelijke zaden en 25% NUTRIBIRD korrels. Maak een voorraad voeder voor ongeveer 1 maand (30 x dagrantsoen van 1 vogel x aantal vogels). Breng een merkstreep aan op de doos, tot waar zij bij de aanvang van de omschakeling gevuld is. Telkens wanneer de vogels gevoederd werden, vult men de doos terug aan met zuiver korrels, tot de aangebrachte merkstreep. Zodanig zal het NUTRIBIRD aandeel in de mengeling steeds stijgen. De mengeling wordt om de 3 dagen aan de vogels verstrekt, in een portie die ongeveer het rantsoen van 3 dagen bevat. Het voer wordt pas ververst, wanneer de eetbak nagenoeg leeg is.

Tijdens de periode tussen het uitkippen en het zelfstandig eten van de jonge, zullen de oudervogels vooral "zachte" voedermiddelen opnemen. NUTRIBIRD-korrels worden week in de krop van de ouders en kunnen dus gemakkelijk doorgevoederd worden aan de jongen. Daardoor verloopt de omschakeling naar korrelvoeding in de kweekperiode meestal vlotter.

Bij het spenen zullen de jonge vogels de techniek van het zaden pellen slecht geleidelijk aanleren. Desondanks zullen de ouders hen steeds minder voederen. Wanneer jonge vogels op speenleeftijd NUTRIBIRD korrels aangeboden krijgen, zullen zij deze zeer graag opnemen, om hun honger op een eenvoudige manier te stillen.

 

Voor verdere info over PRESTIGE - PRODUCTS

n.v. Versele-Lage

Kapellestraat 70

B-9800 Deinze (Belgium)

Tel. 09/381.32.00

Fax. 09/386.85.13